Innskytervalget 2015

Innskytervalget 2015

Innskyternes valg til stiftelsens generalforsamling er avsluttet.

Resultatet av valget ble:

Distrikt 1(Nord-Trøndelag):

Amund Sand, Ekne - fast medlem

Ingegjerd Eggen, Verdal - fast medlem

Harald A. Lein, Skogn - varamedlem

Elisabeth Jonassen, Steinker - varamedlem

Distrikt 2(Sør-Trøndelag):

Liv Grete Kvello, Trondheim - fast medlem

Milian Myraunet, Tronheim - fast medlem

Ivar Martin Johansen,Norddyrøy - varamedlem

Ove Gustafsson, Heimdal - varamedlem

Distrikt 3(Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane):

Oskar Dag Sylte, Molde - medlem

Øystein Sandaa, Molde - varamedlem

 

Trondheim, 19. februar 2015

Milian Myraunet

valgkomiteens leder