Generalforsamling

Generalforsamling

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen per 10. mai 2016

Generalforsamlingens leder: Milian Myraunet

nestleder: Bente Myrstad

Medlemmer og varamedlemmer valgt blant innskyterne:

Valgdistrikt I:

medlemmer: Amund Sand, Johan Susegg, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen

varamedlemmer: Harald A. Lein, Elisabeth Jonassen

Valgdistrikt II:

medlemmer: Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Espen Susegg

varamedlemmer: Ivar Martin Johansen, Ove Gustafsson

Valgdistrikt III:

medlemmer: Oskar Dag Sylte, Bente Myrstad

varamedlemmer: Øystein Sandaa

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av de offentlige(fom 2016):

Nord-Trøndelag:

medlemmer: Ida Stuberg, Karl Sitter Geving

varamedlem: Kjersti Jensen

Sør-Trøndelag:

medlemmer: Hanne Moe Bjørnbet, Henrik Kierulf

varamedlem: Liv Darell

Møre og Romsdal:

medlem: Frank Svee

varamedlem: Geir Stenseth