Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN!

 

På Litteraturhuset/Sellanraa Bok og Bar måtte dørene åpnes og tilhørere stå ute på gaten og i passasjen til Biblioteket for å høre på Syse.
Tema for foredraget er moralske verdier, fred og forutsigbarhet: Verdier under press i Trumps tidsalder?

Sider