Forside

Forside

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Denne gangen retter vi oss mot aktiviteter innenfor tematikken sosial ulikhet, utenforskap og inkludering.
Formålet med prosjektet ‘Ung på huset’ er å skape en arena for mestring, læring og fellesskap – og igjen muligheten til å fullføre videregående opplæring, og/eller komme seg inn i jobb.
En fantastisk flott forestilling hadde premiere i går 28.12. Stiftelsen har støttet forestillingen med 100 tusen kroner.
Stiftelsen har gitt 345' til 9 ulike organisasjoner for å bidra til en hyggeligere jul for flere!

Sider