Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Filmen er et bydelsportrett av bydelen «Saupstad» sør for Trondheim og laget av Herstory
Med 300.000 kroner fikk Levanger kirke i 2020 fullfinansiert sitt nye flygel.
Tre mottakere fra kunst- og kulturfeltet ble markert i Kristiansund!
Hvert andre år er det valg til stiftelsen sin generalforsamling - du kan også foreslå kandidater!

Sider