Søk om støtte innen 24. februar 2023 kl. 16.00

Søk om støtte innen 24. februar 2023 kl. 16.00

Denne gangen retter vi oss mot aktiviteter innenfor tematikken sosial ulikhet, utenforskap og inkludering.

Aktiviteten skal primært bidra til å samle mennesker, bidra til fellesskap eller bidra til å redusere fattigdommens og utenforskapets konsekvenser.

 

Søknaden sendes til: post@smnstiftelsen.no