Søke støtte?

Søke om støtte-samfunnsutbytte?

Nå kan du søke om støtte til aktiviteter innen sosial ulikhet, utenforskap og inkludering! Frist 24. februar kl. 16.00.

Stiftelsen velger seg hvert år ut hvilke typer formål som støttes opp om. I denne omgangen er det til aktiviteter som bidrar til å samle mennesker, bidrar til fellesskap eller bidrar til å redusere fattigdommens og utenforskapets konsekvenser.