Tildelinger

Tildelinger

Stiftelsens formål er å ivareta det samfunnsmessige eierskapet i SpareBank 1 SMN. Deler av overskuddet vil bli delt ut som allmennyttige gaver.

Styret i stiftelsen har vedtatt en gavestrategi som skal støtte opp om utviklingsarbeid som tar sikte på et bedre velferds- og kulturtilbud for befolkningen i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Stiftelsens styre vil årlig konkretisere målgruppen. Tildelinger kan gå til prosjekt som går over flere år. Tildelinger til utviklingsprosjekt forutsetter at det er en plan for finansiering etter prosjektfasen. Jury for tildelingene er stiftelsens styre.