Styret

Styret

Styret består av Kjell Fordal(styreleder), Jøran Nyheim(nestleder), Aud Skrudland og Olav Sem Austmo

Kjell Fordal(styreleder)

Utdanning:  : Siviløkonom BI (1981), og master og management BI (2003)

Yrkeserfaring:  Finansdirektør i SpareBank 1 SMN fra 1989 til 2022

Annen erfaring: Styreleder i BN Bank, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Boligkreditt

Kontaktinformasjon: kjell@smnstiftelsen.no  +47 905 41 672

Jøran Nyheim(nestleder):

Utdanning: Handelsøkonom/siviløkonom fra Oslo Handelshøyskole

Yrkeserfaring: pt. CFO Inline-Test AS. Tidligere: CFO Rail Infrastructure AS, CFO SHM Solutions AS, CFO Maritech AS, samt konserndirektør fellestjenester og CFO i Fjord1 AS

Annen erfaring: Tidligere styreverv i Fjord 1 Partner.

Aud Skrudland:

Utdanning: Veterinær fra NVH(1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Yrkeserfaring: Ansatt som fagdirektør ved regiondirektørens stab i Mattilsynet region midt.

Annen erfaring: Fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk. Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyre og formannskap i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank samt kontrollkomite, representantskap og styret/godtgjørelsesutvalg(2010-2018) i SpareBank 1 SMN.

Olav Sem Austmo:

Utdanning: Utdannet siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og finansanalytiker

Yrkeserfaring: Økonomi- og finansdirektør TrønderEnergi AS. Tidligere direktør for personmarked i Bolig- og Næringsbanken ASA. I perioden 1991-1997 ulike roller i samme bank. Konserndirektør finans/kapitalmarked, konserdirektør spareområder og konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Midt-Norge. I perioden 1997-2000 ulike roller i samme bank.