Styret

Styret

Styret består av Anne-Brit Skjetne(styreleder), Jøran Nyheim(nestleder), Aud Skrudland og Olav Sem Austmo

Anne-Brit Skjetne(styreleder)

Utdanning: Cand. odont. 1.og 2. avd. jus. Master of Health Administration UiO.

Yrkeserfaring: Privat næringsdrivende. Tannlege i privat og off virksomhet. Helse-og sosialsjef Levanger Kommune. Organisasjonsdirektør Aker Verdal.

Annen erfaring: Styremedlem Avinor. Styremedlem SpareBank 1 SMN i 12 år. Styreleder sykehusapotekene i Midt Norge HF. Nestleder i styret i Helse Midt Norge RHF. Styremedlem Trønder Avisa, Trøndelag Forskning og Utvikling og COOP Inntrøndelag.

Jøran Nyheim(nestleder):

Utdanning: Handelsøkonom/siviløkonom fra Oslo Handelshøyskole

Yrkeserfaring: CFO/økonomidirektør SHM Solutions AS. Tidligere konserndirektør fellestjenester og CFO i Fjord 1AS

Annen erfaring: Tidligere styreverv i West Management, Fjord 1 Partner og Moaterminal Holding.

Aud Skrudland:

Utdanning: Veterinær fra NVH(1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Yrkeserfaring: Ansatt som spesialinspektør ved regiondirektørens stab i MAttilsynet region midt.

Annen erfaring: Fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk. Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyre og formannskap i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank samt kontrollkomite, representantskap og styret/godtgjørelsesutvalg(2010-2018) i SpareBank 1 SMN.

Olav Sem Austmo:

Utdanning: Utdannet siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og finansanalytiker

Yrkeserfaring: Økonomi- og finansdirektør TrønderEnergi AS. Tidligere direktør for personmarked i Bolig- og Næringsbanken ASA. I perioden 1991-1997 ulike roller i samme bank. Konserndirektør finans/kapitalmarked, konserdirektør spareområder og konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Midt-Norge. I perioden 1997-2000 ulike roller i samme bank.