Forside

Forside

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Kvartetten fikk støtte for å gjennomføre konserter med musikk fra opprinnelige Tafjord Kvartett - musikk fra 50-tallet.
Formålet med prosjektet var å bringe den mørke og nære historien om assimileringspolitikken ovenfor norske tatere fram i lyset. 
Montasjar er et tverrkunstnerlig prosjekt! Gjennomført høsten 2021.
Pandemien har vært krevende også for dette prosjektet men i sommer var hotellet stort sett fullbooket.

Sider