Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Vi spleiser på sommerjobb-lønna!
Foto Trøndelag Fylkeskommune
Odd-Inge Mjøen ble i generalforsamlingens møte 19. mai valgt som ny leder av generalforsamlingen for to år.
Ifm koronakrisen har stiftelsen i år inngått et samarbeid med SpareBank 1 SMN og retter årets hovedformål mot lag og foreninger som arbeider med barn og unge.
Grunnet koronakrisen er vi dessverre noe forsinket når det gjelder å konkludere hvilken type søknader som blir prioritert i år. Det jobbes hardt med saken så vi kommer tilbake så fort det lar seg gjøre.

Sider