Forside

Forside

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Prosjekt Litterære pusterom er finansiert av Sparebankstiftelsen SMN!
Martin Gjellestad lager film om den trondhjemske postveg
Foto Kilian Munch
Les blogginnlegget fra FinansNorge og Iman Winkelman - direktør i Sparebankforeningen!
Også for 2021 har styret besluttet å støtte opp om kunst og kulturfeltet. Søknadsfrist 30. juni 2021

Sider