Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Matsentralen Trondheim er på flyttefot til mer egnete og tilpassede lokaler. Stiftelsen har tidligere bidratt med to mill. kroner til tilpassing av lokalene og bidrar med ytterligere en mill. kroner for å ferdigstille arbeidet!
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Green Stock - Zero Emission Developments AS
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Metapod AS. Foto; Georg Deocariza / LD Studio
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Biodrone AS

Sider