Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

I 2016 fikk KUN og Røde Kors Nord-Trøndelag totalt 1,8 mill. kroner til et 3-årig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge. Nå er sluttrapporten ferdig.
Det vil bli utdelt inntil tre stipend for å bidra til å utvikling av lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger som fremmer mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk
Sparebankstiftelsen SMN har gitt en halv mill. kroner til etablering av Trondheim Sykkelkjøkken!
Matsentralen trenger nye lokaler. Nå er det på plass og de har fått støtte til å gjøre nødvendige investeringer i lokalene!

Sider