Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Vi kan ønske fire nye velkommen som faste medlemmer og gjenvalg av ett fast medlem
Samfunnet er bankens største eier og derfor skal samfunnet være representert i SpareBank 1 SMN sitt øverste organ, representantskapet. Bankens kunder velger også sine medlememmer til Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling.
Filmen er et bydelsportrett av bydelen «Saupstad» sør for Trondheim og laget av Herstory
Med 300.000 kroner fikk Levanger kirke i 2020 fullfinansiert sitt nye flygel.

Sider