Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Utstilling var på Trondheim Kunstmuseum og ble en suksess med godt besøk. Til sammen 168 mennesker booket seg inn på kveldene for å sove på museet.
The new art of noise er en familieforestilling der slagverker John Ivar Knutzen ønsker å utforske samspillet mellom slagverk og tape.
Vår Frue kirke har siden korona-pandemien traff Norge servert kaffe og suppe ved bålpanner på kirkebakken. Støtten ga mulighet til å tilby noe kulturelt under disse samlingene.
Trondheim Fringe er en løssluppen og inkluderende scenekunstfestival som ble avholdt i Trondheim for første gang 4.-10. oktober 2021.

Sider