Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Ifm Røros-Høst 2020 gir stiftelsen 50.000 kroner i samfunnsutbytte og ønsker lykke til!
Trondheim sykkelkjøkken fikk i 2019 en halv mill. kroner fra stiftelsen for å etablere sykkelkjøkken. Nå er de igang og har startet i kafe Stammen Kongensgt 55, Trondheim
Første runde med tildelinger gikk til lag og foreninger som ifm koronapandemien spesielt retter sin aktivitet mot barn og unge.

Sider