Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Med 300.000 kroner fikk Levanger kirke i 2020 fullfinansiert sitt nye flygel.
Tre mottakere fra kunst- og kulturfeltet ble markert i Kristiansund!
Hvert andre år er det valg til stiftelsen sin generalforsamling - du kan også foreslå kandidater!
Også i 2021 støtter Sparebankstiftelsen SMN opp om kunst og kulturfeltet i regionen!

Sider