Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Første runde med tildelinger gikk til lag og foreninger som ifm koronapandemien spesielt retter sin aktivitet mot barn og unge.
Møre og Romsdal(KUN) - ny søknadsfrist til mandag 17. august! Gjennom årets tildeling av samfunnsutbytte ønsker stiftelsen å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet.
Vi spleiser på sommerjobb-lønna!
Foto Trøndelag Fylkeskommune
Odd-Inge Mjøen ble i generalforsamlingens møte 19. mai valgt som ny leder av generalforsamlingen for to år.

Sider