Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Ifm koronakrisen har stiftelsen i år inngått et samarbeid med SpareBank 1 SMN og retter årets hovedformål mot lag og foreninger som arbeider med barn og unge.
Grunnet koronakrisen er vi dessverre noe forsinket når det gjelder å konkludere hvilken type søknader som blir prioritert i år. Det jobbes hardt med saken så vi kommer tilbake så fort det lar seg gjøre.
Matsentralen Trondheim er på flyttefot til mer egnete og tilpassede lokaler. Stiftelsen har tidligere bidratt med to mill. kroner til tilpassing av lokalene og bidrar med ytterligere en mill. kroner for å ferdigstille arbeidet!
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Green Stock - Zero Emission Developments AS

Sider