Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Hun fikk støtte til prosjekt Kjelleren på Steinkjer!
Kvartetten fikk støtte for å gjennomføre konserter med musikk fra opprinnelige Tafjord Kvartett - musikk fra 50-tallet.
Formålet med prosjektet var å bringe den mørke og nære historien om assimileringspolitikken ovenfor norske tatere fram i lyset. 
Montasjar er et tverrkunstnerlig prosjekt! Gjennomført høsten 2021.

Sider