Forside

Forside

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Tre mottakere fra kunst- og kulturfeltet ble markert i Kristiansund!
Hvert andre år er det valg til stiftelsen sin generalforsamling - du kan også foreslå kandidater!
Også i 2021 støtter Sparebankstiftelsen SMN opp om kunst og kulturfeltet i regionen!
Formålet med prosjektet var å skape nytt kunstneriske samarbeid under 10-årsjubileet til KOREDA. Dette skulle resultere i 4 unike møter mellom dansere, musikere og visuell kunst.

Sider