Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Årets innsamlingsaksjon nådde ikke målet om fem mill. kroner i Midt-Norge. Dette ordnet Sparebankstiftelsen SMN opp i!
Spelmannslaget fikk 50.000 kroner i samfunnsutbytte for å utvikle miljø for musikk og dans for barn og unge i alle aldre, i Midt-Norge.
Prosjektet: Fra småby til Wembley" fikk 50.000 kroner i samfunnsutbytte
Skogmo/Hanshuus fikk 70.000 kroner i samfunnsutbytte

Sider