Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Metapod AS. Foto; Georg Deocariza / LD Studio
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Biodrone AS
I 2016 fikk KUN og Røde Kors Nord-Trøndelag totalt 1,8 mill. kroner til et 3-årig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge. Nå er sluttrapporten ferdig.
Det vil bli utdelt inntil tre stipend for å bidra til å utvikling av lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger som fremmer mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk

Sider