Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Sparebankstiftelsen SMN samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Hva er en personopplysning?

I følge Datatilsynet er en personopplysning en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. Mange tror at personnummer er sensitivt, men det er altså ikke tilfelle.

Personopplysninger vi behandler

Vi behandler personopplysninger kun når du har sendt inn en søknad gjennom websiden, eller om du kommuniserer med oss via e-post om en søknad. Vi vil lagre navn på søker/organisasjon, adresse, e-post, telefonnummer og andre personopplysninger som søker skriver inn i fritekstfeltet for beskrivelse av søkeren.

Grunnlaget for behandling

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Innsendt informasjon

Personopplysninger som sendes til oss, per e-post eller via søknadsskjema på nett, vil bare bli brukt til det som vil være relevant for din henvendelse. Dette gjelder spesielt til behandling av søknad og oppfølging av prosjektet vi støtter. Søkere som av ulike grunner ønsker å holde søknaden sin utenfor allmennheten respekteres. Alle tildelte beløp er likevel offentlige, og vil blant annet bli presentert på vår nettside og i sosiale medier. Vi gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Sparebankstiftelsen SMN lagres på servere i EU/EØS. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Databehandlere

Sparebankstiftelsen SMN har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • Ramsalt Lab AS
  • Admincontrol AS
  • SpareBank 1 Regnskapshuset Midt-Norge AS

Innsyn i personopplysninger

Hvis du er registrert i en av Sparebankstiftelsen SMNs systemer har du rett til å kreve innsyn i egne opplysninger. Du kan også be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Hvis du ønsker endringer eller at vi skal slette dine personopplysninger må du sende oss en e-post. Dersom du mener at Sparebankstiftelsen SMN ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Sparebankstiftelsen SMN bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsiden. Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer på din datamaskin. De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at en del sider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer cookies. Du kan også få problemer med å logge inn og sende inn søknadsskjema.

Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics på våre nettsider. Verktøyet gir oss statistikk som vi bruker til å analysere og forbedre brukervennligheten på nettstedet vårt. I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet, men vi har ikke tilgang til personopplysninger eller kan knytte handlinger på nettstedet til enkelte personer. Her kan du lese mer om Googles retningslinjer for personvern.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Kontaktinformasjon

CO/SpareBank 1 SMN,
Postboks 4796,
Søndre gate 4 Torgarden,
7467 Trondheim

sparebankstiftelsen.smn@smn.no

Sist oppdatert: 11. januar 2019.