4,4 mill. kroner til kunst- og kulturfeltet i Trøndelag!

4,4 mill. kroner til kunst- og kulturfeltet i Trøndelag!

Også i 2021 støtter Sparebankstiftelsen SMN opp om kunst og kulturfeltet i regionen!

37 mottakere fra hele Trøndelag mottok tilsammen 4.433.000 kroner i samfunnsutbytte til ulike formål. Totalt kom det 126 søknader fra Trøndelag!