En kvart mill. kroner til Metapod AS Ålesund

En kvart mill. kroner til Metapod AS Ålesund

Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Metapod AS

Metapod AS er en virksomhet bestående av en gruppe dyktige og klimabevisste ingeniører og biologer som har utviklet en spennende teknologi for industriell produksjon av insektprotein. Deres mål er å tilrettelegge for en ny, bærekraftig og kortreist proteinkilde i Norge som kan erstatte soya i fiskefôr. Selskapet planlegger også å benytte insektene til å redusere matsvinn på lokalt og nasjonalt nivå. På denne måten vil Metapod bidra til å redusere klimagassutslipp, redusere avskoging av regnskog, samt å bidra til økt verdiskaping langs vestlandskysten.