Litterære pustrom - shared Reading for større livskvalitet

Litterære pustrom - shared Reading for større livskvalitet

De første leselederne har fått sine kursbevis og er klare for sin gjerning i prosjektet «Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet». Sparebankstiftelsen SMN er stolt over å ha bidratt til å få dette prosjektet i gang.

Kursholderne var Kirsten Muhle i Litteratur for alle og Kari Hortman fra Trøndelag Fylkesbibliotek.