MOT får en halv million kroner!

MOT får en halv million kroner!

MOT får støtte til følgeforskning på prosjektet "Skolen som samfunnsbygger". Forskningen utføres av NTNU Samfunnsforskning.

Sparebankstiftelsen SMN har tidligere gitt 1,5 mill. kroner til prosjektet barnehagen og skolen som samfunnsbygger.

Det er mange barn som vokser opp uten nettverk og trygge voksenpersoner rundt seg og da er barnehagen og skolen de viktigste arenaene for å nå de barna som er utenfor. MOT jobber for å skape kulturer der alle er inkludert.