Redusere-gjenbruke-resirkulere

Redusere-gjenbruke-resirkulere

I 2019 har stiftelsens styre besluttet å rette hoveddelen av årets samfunnsnyttige gaver til bidrag som reduserer mengden avfall, økt gjenbruk og til slutt økt resirkulering. Et bidrag i retning av sirkulærøkonomi.

Stiftelsen vil støtte tidsavgrensete prosjekt, maksimal tidsramme er på tre år. Primært skal midlene gå til utviklingsprosjekt hvor det er en plan for hvordan prosjektet kan gå over i ordinær drift etter prosjektperioden. Prosjektet skal bidra til ombruk, gjenbruk, redusert svinn.

  • Det gis støtte til ideelle organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret
  • Ideelle organisasjoner kan inngå i et samarbeid med andre, offentlige eller kommersielle aktører
  • Geografisk avgrenset til SpareBank 1 SMN sitt markedsområde (Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane)
  • Minimumsbeløp for støtte er 100.000 kroner
  • Støtte utbetales iht avtalt prosjektplan
  • Søkere bes sende inn beskrivelse av prosjektet inkl. overgangen til ordinær drift. Videre må vedlegges beskrivelse av hele finansieringsplanen
  • Søknadsfrist er satt til 30. juni 2019. Tildeling vil skje i månedsskiftet august/september 2019.

Søknad sendes til sparebankstiftelsen.smn@smn.no