Valg 2014

Valg 2014

Styret 2014
Generalforsamlingen avholdt sitt møte 19. mai 2014

Anne-Brit  Skjetne - Levanger ble gjenvalgt som styremedlem og styreleder for to år.

Ingjer Ofstad - Trondheim ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Bente Aure Myrstad - Molde ble gjenvalgt som nestleder av generalforsamlingen for to år.

Oskar Dag Sylte - Molde ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen for to år.