Søke støtte?

Søke støtte?

Stiftelsen velger seg hvert år ut hvilken type formål som støttes opp om.

I 2022 vil hovedformålet til stiftelsen dreie seg om sosial ulikhet. Styret vil velge ut noen store prosjekt som gjerne går over flere år som skal støttes. Av denne årsak har styret konkludert med at det i 2022 ikke blir en åpen søknadsprosess. Mottakere av støtte vil bli profilert på hjemmesiden etterhvert.