Generalforsamling

Generalforsamling

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen per 06. mars 2018

Generalforsamlingens leder: Milian Myraunet

nestleder: Liv Grete Kvello

Medlemmer og varamedlemmer valgt blant innskyterne:

Valgdistrikt I:

medlemmer: Amund Sand, Ingegerd Eggen, Anne Grete Wold Olsen, Geir Ulvin

varamedlemmer: Harald A. Lein, Johan Susegg

Valgdistrikt II:

medlemmer: Milian Myraunet, Liv Grete Kvello, Gunnar Flikke, Espen Susegg

varamedlemmer: Ove Gustafsson, Vegard Stuan

Valgdistrikt III:

medlemmer: Oskar Dag Sylte, Hege Karina Bøe

varamedlemmer: Øystein Sandaa

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av de offentlige(fom 2016):

Trøndelag:

medlemmer: Ida Stuberg, Carl Sitter Geving, Hanne Moe Bjørnbet, Henrik Kierulf

varamedlem: Kjersti Jensen, Liv Darell

Møre og Romsdal:

medlem: Frank Svee

varamedlem: Geir Stenseth