Nyhetsarkiv

Totalt ble det delt ut 1.820.000 kroner fordelt på 15 mottakere!. Sammen med mottakerne står styremedlem Olav Sem Austmo og banksjef Marte Mølnvik
Totalt ble det delt ut 1.820.000 kroner fordelt på 15 mottakere! Sammen med mottakerne står styremedlem Olav Sem Austmo og banksjef Marte Mølnvik
Sparebankstiftelsen SMN og SpareBank 1 SMN inviterer til ungkveld 26. oktober med bloggeren Martine Halvorsen! Tema: Alt jeg er vs meg.
Ifm Røros-Høst 2020 gir stiftelsen 50.000 kroner i samfunnsutbytte og ønsker lykke til!
Trondheim sykkelkjøkken fikk i 2019 en halv mill. kroner fra stiftelsen for å etablere sykkelkjøkken. Nå er de igang og har startet i kafe Stammen Kongensgt 55, Trondheim
Første runde med tildelinger gikk til lag og foreninger som ifm koronapandemien spesielt retter sin aktivitet mot barn og unge.
Møre og Romsdal(KUN) - ny søknadsfrist til mandag 17. august! Gjennom årets tildeling av samfunnsutbytte ønsker stiftelsen å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet.
Vi spleiser på sommerjobb-lønna!
Odd-Inge Mjøen ble i generalforsamlingens møte 19. mai valgt som ny leder av generalforsamlingen.
Ifm koronakrisen har stiftelsen i år inngått et samarbeid med SpareBank 1 SMN og retter årets hovedformål mot lag og foreninger som arbeider med barn og unge.
Grunnet koronakrisen er vi dessverre noe forsinket når det gjelder å konkludere hvilken type søknader som blir prioritert i år. Det jobbes hardt med saken så vi kommer tilbake så fort det lar seg gjøre.

Sider