Nyhetsarkiv

Møre og Romsdal - ny søknadsfrist til mandag 17. august! Gjennom årets tildeling av samfunnsutbytte ønsker stiftelsen å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet.
Vi spleiser på sommerjobb-lønna!
Odd-Inge Mjøen ble i generalforsamlingens møte 19. mai valgt som ny leder av generalforsamlingen.
Ifm koronakrisen har stiftelsen i år inngått et samarbeid med SpareBank 1 SMN og retter årets hovedformål mot lag og foreninger som arbeider med barn og unge.
Grunnet koronakrisen er vi dessverre noe forsinket når det gjelder å konkludere hvilken type søknader som blir prioritert i år. Det jobbes hardt med saken så vi kommer tilbake så fort det lar seg gjøre.
Matsentralen Trondheim er på flyttefot til mer egnete og tilpassede lokaler. Stiftelsen har tidligere bidratt med to mill. kroner til tilpassing av lokalene og bidrar med ytterligere en mill. kroner for å ferdigstille arbeidet!
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Green Stock - Zero Emission Developments AS
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Metapod AS. Foto; Georg Deocariza / LD Studio
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Biodrone AS
I 2016 fikk KUN og Røde Kors Nord-Trøndelag totalt 1,8 mill. kroner til et 3-årig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge. Nå er sluttrapporten ferdig.
Det vil bli utdelt inntil tre stipend for å bidra til å utvikling av lønnsomme og fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger som fremmer mindre svinn, mindre forbruk og mer gjenbruk
Sparebankstiftelsen SMN har gitt en halv mill. kroner til etablering av Trondheim Sykkelkjøkken!

Sider