Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN

Velkommen til Sparebankstiftelsen SMN!

 

Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Green Stock - Zero Emission Developments AS
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Metapod AS. Foto; Georg Deocariza / LD Studio
Sparebankstiftelsen SMN sitt stipend til utvikling av nye bærekraftige løsninger tildeles Biodrone AS
I 2016 fikk KUN og Røde Kors Nord-Trøndelag totalt 1,8 mill. kroner til et 3-årig integreringsprosjekt rettet mot flyktninger med midlertidig eller permanent opphold i Norge. Nå er sluttrapporten ferdig.

Sider